Американска комисия по ценните книжа и борсите

Американската комисия по ценните книжа и борсите (изписва се U.S. Securities and Exchange Commission, като се среща и със съкращенията SEC или SECS) е орган на правителството на САЩ, който контролира и следи начините на прилагане на федералните закони в областта на ценните книжа. Също така, комисията следи и упражнява контрол върху начините за регулиране на пазара за ценни книжа в Щатите, следи дейността на националната фондова борса и регулира електронните пазари за ценни книжа в САШ.

Комисията по ценните книжа и борсите е създадена със специален декрет през 1934 година. Любопитен факт е, че първият председател на комисията е бащата на 35-я президент на САЩ John F. Kennedy – Joseph P. Kennedy.

От основаването на комисията до сега, тя се управлява от петима Комисионери, които се назначават директно от Президента и са с мандат от пет години. Допълнително условие към присъствието на комисионерите е, че максималният брой на представителите на една партия в комисията е трима.

За да бъдат максимално независими в работата си, комисионерите са защитени от евентуален иск за тяхно уволнение от страна на президента на САЩ.

Работата на комисията е разделена на пет отделни сектора:

  • Corporation Finance – занимаващи се с надзор над дейността на публичните компании. Това е отделът, който отговаря за спазване на законността при сливания и поглъщания между компании
  • Trading and Markets – занимаващи се с надзор над дейността на саморегулиращите се организации, както и над финансово-брокерските и инвестиционните къщи
  • Investment Management – занимаващи се с надзор над дейността на инвестионните компании и дружества
  • Enforcement – занимаващи се с проследяване и разследването на нарушения на законите, свързани с ценните книжа и борсите
  • Risk, Strategy, and Financial Innovation – занимаващи се с оценка на риска за работата на различни финансови институции и частни фирми

Централата на Американската комисия по ценните книжа и борсите се намира във Вашингтон. В момента председател на комисията е Mary Jo White.